Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.18.2017 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I – Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 1032/71, 2015/1, 2015/3, 1877/9, 1032/72 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I – Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 1032/71, 2015/1, 2015/3, 1877/9, 1032/72 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.20.2017 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+538,29 położonej na terenie Gminy Nisko – msc. Zarzecze.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+538,29 położonej na terenie Gminy Nisko – msc. Zarzecze.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.21.2017: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem” Termin składania ofert: 26.05.2017 r. godz. 11:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.271.8.2017 „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko”na wykonanie: Części 1: Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Szopena do ul. Polnej w Nisku.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.14.2017 pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzy

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.15.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” - Budowa Centrum Przesiadkowego z zadaszonym Miejscem Obsługi Rowerzystów – NR 1.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” - Budowa Centrum Przesiadkowego z zadaszonym Miejscem Obsługi Rowerzystów – NR 1.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.14.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z u

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.271.12.2017 Wykonanie w 2017 roku remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Wykonanie w 2017 roku remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.271.13.2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 7 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 7 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.271.11.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku.