Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego nr ZP.271.1.39.2016 pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2016/2017.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2016/2017 dla Części nr 1 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko i sołectwa Nowosielec.

Powiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr ZP.271.1.40.2016 pn: Konserwacja rowu melioracyjnego na Osiedlu Malce w Nisku

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn: Konserwacja rowu melioracyjnego na Osiedlu Malce w Nisku.

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.41.2016 Remont przepustu na rowie melioracyjnym na Osiedlu Sopot w Nisku.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Remont przepustu na rowie melioracyjnym na Osiedlu Sopot w Nisku. Termin składania ofert: 04.11.2016 r. godz. 09:30

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.50.2016 Wykonanie robót remontowych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Nisko

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Wykonanie robót remontowych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego pn: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja o wyborze oferty ZP.271.47.2016: Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III w Części 1: Remont drogi gminnej nr 102631R – ul. Szoje w m. Zarzecze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III w Części 1: Remont drogi gminnej nr 102631R – ul. Szoje w m. Zarzecze.

Zapytanie ofertowe - Konserwacja rowu melioracyjnego na Osiedlu Malce w Nisku

Pobierz dokumenty: Zapytanie ofertowe Plan sytuacyjny Formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.50.2016: Wykonanie robót remontowych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Nisko

Informacja z otwarcia ofert na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego pn: Wykonanie robót remontowych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Nisko.

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w Cz.2 i w Cz.3 zadania pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2016/2017

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2 Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina i Nowa Wieś oraz w Części 3 Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze postępowania pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Mias