Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Powiadomienie o wyborze: Renowacja rowu melioracyjnego obok wysypiska śmieci w Nisku, na odcinku od ogródków działkowych do torów kolejowych

Powiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu pn: Renowacja rowu melioracyjnego obok wysypiska śmieci w Nisku, na odcinku od ogródków działkowych do torów kolejowych.

Powiadomienie o wyborze: Renowacja rowu melioracyjnego „Cieśliczka” na Osiedlu Warchoły w Nisku

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. Renowacja rowu melioracyjnego „Cieśliczka” na Osiedlu Warchoły w Nisku

Zapytanie ofertowe: Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie działek mienia gminnego wraz z trzyletnią pielęgnacją

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie działek mienia gminnego wraz z trzyletnią pielęgnacją. Termin składania ofert: 29.09.2016 r. godz. 9:30

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 2016.10.25

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości.

Zaproszenie do składania ofert: Renowacja rowu melioracyjnego obok wysypiska śmieci w Nisku, na odcinku od ogródków działkowych do torów kolejowych

Zaproszenie do składania ofert na zadanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn: Renowacja rowu melioracyjnego obok wysypiska śmieci w Nisku, na odcinku od ogródków działkowych do torów kolejowych

Zaproszenie do składania ofert: Renowacja rowu melioracyjnego „Cieśliczka” na Osiedlu Warchoły w Nisku

Zaproszenie do składania ofert na zadanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn: Renowacja rowu melioracyjnego „Cieśliczka” na Osiedlu Warchoły w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu na: Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III. Dokumentacja do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę Sali Gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej Sali gimnastycznej – I część - Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Zarzeczu z łącznikiem oraz przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę Sali Gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej Sali gimnastycznej – I część - Bu

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.45.2016: Przebudowa drogi gminnej nr 102620R ul. Stara w km 0+346,36 – 0+940,00 wraz z przebudową przepustów w km 0+405, 0+569, 0+770 w Zarzeczu

Inormacja z otwarcia ofert postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 102620R ul. Stara w km 0+346,36 – 0+940,00 wraz z przebudową przepustów w km 0+405, 0+569, 0+770 w Zarzeczu.