Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.17.2017 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.16.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu od studni F89 do przepompowni P6

Informacja z otwarcia ofert: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu od studni F89 do przepompowni P6.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.18.2017 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I – Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 1032/71, 2015/1, 2015/3, 1877/9, 1032/72 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I – Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 1032/71, 2015/1, 2015/3, 1877/9, 1032/72 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.20.2017 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+538,29 położonej na terenie Gminy Nisko – msc. Zarzecze.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+538,29 położonej na terenie Gminy Nisko – msc. Zarzecze.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.21.2017: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem” Termin składania ofert: 26.05.2017 r. godz. 11:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.271.8.2017 „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko”na wykonanie: Części 1: Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Szopena do ul. Polnej w Nisku.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.14.2017 pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzy

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.15.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” - Budowa Centrum Przesiadkowego z zadaszonym Miejscem Obsługi Rowerzystów – NR 1.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” - Budowa Centrum Przesiadkowego z zadaszonym Miejscem Obsługi Rowerzystów – NR 1.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.14.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z u