Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.31.2017 na: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”

Zapytanie ofertowe na zadania pn: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”.

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.30.2017 na: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z wykorzystaniem metody eksperymentu w dydaktyce w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”

Zapytanie ofertowe pn: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z wykorzystaniem metody eksperymentu w dydaktyce w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.44.2017: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach. (postępowanie zamieszczone przez Zamawiającego po raz II)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.39.2017 pn: Remont drogi gminnej nr 102615R ul. Szopena w km 0+000 – 0+200 w Zarzeczu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: Remont drogi gminnej nr 102615R ul. Szopena w km 0+000 – 0+200 w Zarzeczu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.38.2017 pn: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: "Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi"

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.29.2017 "Konserwacja rowów wokół zbiornika małej retencji na Osiedlu Podwolina i na Osiedlu Malce"

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Konserwacja rowów wokół zbiornika małej retencji na Osiedlu Podwolina i na Osiedlu Malce. Termin składania ofert: 30.08.2017 r. godz: 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.43.2017: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap II.” Termin składania ofert: 01.09.2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.42.2017: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap I.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.33.2017 Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.41.2017: Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieogranczonego pn: Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle. Załączniki do pobrania: