Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.271.12.2017 Wykonanie w 2017 roku remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Wykonanie w 2017 roku remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.271.13.2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 7 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 7 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.271.11.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku.

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.18.2017 „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i renowacji obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Zapytanie ofertowe bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i renowacji obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.17.2017: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.16.2017: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu od studni F89 do przepompowni P6

Ogłoszenie o zamóiweniu na zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu od studni F89 do przepompowni P6.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.15.2017: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” - Budowa Centrum Przesiadkowego z zadaszonym Miejscem Obsługi Rowerzystów – NR 1.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” - Budowa Centrum Przesiadkowego z zadaszonym Miejscem Obsługi Rowerzystów – NR 1.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.14.2017: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową...