Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.35.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul.Głowackiego w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Głowackiego w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.22.2017 pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.32.2017: Zmiana konstrukcji dachu na budynku usługowym w Zarzeczu

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Zmiana konstrukcji dachu na budynku usługowym w Zarzeczu. Termin składania ofert: 19.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.25.2017 Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół w Nowosielcu

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół w Nowosielcu.

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.34.2017 Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu na postepowanie pn: Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.23.2017 pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych w msc. Wolina”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych w msc. Wolina”.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.27.2017 – Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.26.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.19.2017 pn: Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.20.2017 pn: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+538,29 położonej na terenie Gminy Nisko – msc. Zarzecze.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+538,29 położonej na terenie Gminy Nisko – msc. Zarzecze.