Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Imformacja z otwarcia ofert ZP.271.22.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Informacja z otwarcia ofert: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.27.2017 Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach. Termin składania ofert: 27.06.2017 r. godz. 11:30

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.23.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych w msc. Wolina

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych w msc. Wolina

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.26.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieogranicoznego pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.28.2017 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem” - Postępowanie ogłoszone po raz drugi. Termin składania ofert: 19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.17.2017 pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.16.2017 pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu od studni F89 do przepompowni P6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu od studni F89 do przepompowni P6

Imformacja z otwarcia ofert ZP.271.18.2017 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I – Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 1032/71, 2015/1, 2015/3, 1877/9, 1032/72 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I – Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 1032/71, 2015/1, 2015/3, 1877/9, 1032/72 w Nisku

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.22.2017 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko. Wyjaśnienia treści zapytania z dnia 08.06.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.15.2017 pn:Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” - Budowa Centrum Przesiadkowego z zadaszonym Miejscem Obsługi Rowerzystów – NR 1.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” - Budowa Centrum Przesiadkowego z zadaszonym Miejscem Obsługi Rowerzystów – NR 1