Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.54.2016: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.53.2016: Remont drogi gminnej nr 102500R - ul. Pszenna w km 0+000 - 0+345 w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont drogi gminnej nr 102500R - ul. Pszenna w km 0+000 - 0+345 w Nisku.

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Zapytanie ofertowe na zadanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Termin składania ofert: 01.12.2016 r. godz. 12:00

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.53.2016: Remont drogi gminnej nr 102500R - ul. Pszenna w km 0+000 - 0+345 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Remont drogi gminnej nr 102500R - ul. Pszenna w km 0+000 - 0+345 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.54.2016 Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.52.2016: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych”

Informacja o wyborze jakorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych”.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.52.2016: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu:ZP.271.53.2016 Remont drogi gminnej nr 102500R - ul. Pszenna w km 0+000 - 0+345 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont drogi gminnej nr 102500R - ul. Pszenna w km 0+000 - 0+345 w Nisku UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.51.2016: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza w Zarzeczu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza w Zarzeczu.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.51.2016: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza w Zarzeczu.

Informacja z otwarcia ofert zadania pn: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza w Zarzeczu.