Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.29.2017: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.24.2017 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.28.2017 – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”.

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.25.2017 Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół w Nowosielcu

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół w Nowosielcu. Termin składania ofert: 30.06.2017 r. godz. 11:30

Imformacja z otwarcia ofert ZP.271.22.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Informacja z otwarcia ofert: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.27.2017 Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach. Termin składania ofert: 27.06.2017 r. godz. 11:30

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.23.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych w msc. Wolina

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych w msc. Wolina

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.26.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieogranicoznego pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.28.2017 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem” - Postępowanie ogłoszone po raz drugi. Termin składania ofert: 19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.17.2017 pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.