Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego nr ZP.271.1.1.2017 pn: „Wycinka drzew na mieniu gminnym”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Wycinka drzew na mieniu gminnym”

Zapytanie ofertowe: „Wycinka drzew na mieniu gminnym”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Wycinka drzew na mieniu gminnym” Termin składania ofert: 11.01.2017 r. godz. 9:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.55.2016: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.56.2016: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym” - sprzedaż i dostawa wyposażenia do Przedszkola Nr 2 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym” - sprz

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.55.2016: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.56.2016 : „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym” - sprzedaż i dostawa wyposażenia do Przedszkola Nr 2 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym” - sprzedaż i dostawa wyposażenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.54.2016: „Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.55.2016: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.54.2016: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.53.2016: Remont drogi gminnej nr 102500R - ul. Pszenna w km 0+000 - 0+345 w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont drogi gminnej nr 102500R - ul. Pszenna w km 0+000 - 0+345 w Nisku.