Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.12.2017: Wykonanie w 2017 roku remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Wykonanie w 2017 roku remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.8.2017: Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko. Liczba części: 4 Termin składania ofert: 20.04.2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.11.2017: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku. UWAGA

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.7.2017 Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017 roku

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017 roku.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.9.2017 Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku Sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku Sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.7.2017: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017 roku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017 roku. Termin składania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.4.2017: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nowosielec”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nowosielec”

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.5.2017 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku.