Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.35.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Głowackiego w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.

Informacja z otwarcia ofert: Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Głowackiego w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2017: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi. Załaczniki do postępowania:

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.32.2017 Zmiana konstrukcji dachu na budynku usługowym w Zarzeczu

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Zmiana konstrukcji dachu na budynku usługowym w Zarzeczu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.26.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.33.2017: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.34.2017 – Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.29.2017 pn: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania pn: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.25.2017 pn: „Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół w Nowosielcu”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół w Nowosielcu”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.28.2017 pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.27.2017 pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach.