Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.34.2017 na: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”.

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.33.2017 na: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z wykorzystaniem metody eksperymentu w dydaktyce w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z wykorzystaniem metody eksperymentu w dydaktyce w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.36.2017 pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych: ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych: ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.1.31.2017 pn: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego pn: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”....

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.40.2017 pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.40.2017 „Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Nisku przy ulicy Zasanie"

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: „Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Nisku przy ulicy Zasanie”.

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.32.2017 na: Remont i doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wolinie, gm. Nisko.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Remont i doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wolinie, gm. Nisko. Termin składania ofert: 01.09.2017r. godz. 14:00

Informacja z otwarcia ofert: ZP.271.40.2017 pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko.