Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.17.2017 pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - Remont wewnętrznej drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 4130, 4119/4, 4119/9 w Nisku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.16.2017 pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu od studni F89 do przepompowni P6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu od studni F89 do przepompowni P6

Imformacja z otwarcia ofert ZP.271.18.2017 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I – Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 1032/71, 2015/1, 2015/3, 1877/9, 1032/72 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I – Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 1032/71, 2015/1, 2015/3, 1877/9, 1032/72 w Nisku

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.22.2017 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko. Wyjaśnienia treści zapytania z dnia 08.06.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.15.2017 pn:Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” - Budowa Centrum Przesiadkowego z zadaszonym Miejscem Obsługi Rowerzystów – NR 1.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” - Budowa Centrum Przesiadkowego z zadaszonym Miejscem Obsługi Rowerzystów – NR 1

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.20.2017 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+538,29 położonej na terenie Gminy Nisko – msc. Zarzecze.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+538,29 położonej na terenie Gminy Nisko – msc. Zarzecze.

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.24.2017 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu na: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - Zadanie składa się z 7 Części Termin składania ofert: 21.06.2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.23.2017„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych w msc. Wolina”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych w msc. Wolina” Termin składania ofert: 09.06.2017 r. godz. 11:30

Zawiadomienie o unieważnienu postępowania ZP.271.21.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem.