Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.51.2017 Przebudowa dróg gminnych w msc. Wolina

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn. Przebudowa dróg gminnych w msc. Wolina.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.46.2017 pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ms. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ms. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.54.2017: Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.47.2017 Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.50.2017 Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.53.2017: Opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 od km 58+900 do km 59+700 na odcinku Nisko – Racławice

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 od km 58+900 do km 59+700 na odcinku Nisko – Racławice.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.52.2017: „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – cz. II”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieogranicznego pn: „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – cz. II”.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.48.2017 Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.49.2017 Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.46.2017 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ms. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ms. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego.