Przetargi - archiwum

Remont dachu na szatni obiektu „ORLIK” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nisku

ZO.I.223.20.2014                                                                             Nisko, dnia 7.10.2014 r. 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zadanie pn.: Remont dachu na szatni obiektu „ORLIK” przy Publicznej Szkole Podstawowej  Nr 1 w Nisku

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a, 37 – 400 Nisko.   

II. Tryb zamówienia:  Rozpoznanie cenowe.      

 III. Zakres robót: Zakres robót został ujęty w załączniku do pobrania.

Udzielanie informacji w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ul. Kościuszki 1 a,  37 - 400  Nisko, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 13 00

IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: Termin wykonania zamówienia ustala się do 20 listopada 2014 roku.              

V. Termin złożenia oferty:  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia  17.10.2014 r.  do godz. 900  w pokoju nr 8 w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ul. Kościuszki 1a, 37- 400 Nisko.                   Formularz oferty do pobrania w załączeniu.

VI. Otwarcie ofert:                                                                                                                                                                Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a  w dniu 17 października  2014 r.  o godz. 900

VII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.10.2014 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2014 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Krawiec
Ilość wyświetleń: 1711
07 października 2014 09:31 (Alicja Krawiec) - Opublikowanie dokumentu.
07 października 2014 09:31 (Alicja Krawiec) - Dodanie załącznika [zakres_robot.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 października 2014 09:30 (Alicja Krawiec) - Dodanie załącznika [formularz_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)