Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o wyniku postępowania znak: ZOI.223.14.2014

ZO.I.223.14.2014                                                                            Nisko, dnia 1.10.2014 r.

 

 

                                                       OGŁOSZENIE

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie porównania cen ofertowych znak: ZO.I.223.14.2014 na zadanie pn:  Wymiana parkietu w salach lekcyjnych oraz wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkół Nr 2 w Nisku.

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z  późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego znak: ZO.I.223.14.2014 na zadanie pn:  Wymiana parkietu w salach lekcyjnych oraz wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkół Nr 2  w Nisku, Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku informuje, że zostało złożone 7 ofert:

 

Streszczenie  porównania złożonych ofert:                                                                                                   

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Termin realizacji

1.

 Nova Technologie Obiektowe Sp. j.

ul. Leśna 4, 05-200 Wołomin,                                         oddział ul. Kunickiego 59, Lublin

35 101,74 zł    

zgodnie           z umową

2.

DREWIN HPD Sp. z o. o.

ul. Przekopna 5, 38-100 Strzyżów

34 821,30  zł

zgodnie           z umową

3.

DREW - ART  JMS, pan Stanisław Majka

ul. Długa 10

28 – 200  Staszów

26 568,00 zł

zgodnie           z umową

4.

Zakład Remontowo – Budowlany                                    pan Hieronim Chwiej

37 – 405  Jarocin 215

39 857,53 zł

zgodnie           z umową

5.

Zakład Obróbki i Handlu Drewnem

36-122 Dzikowiec 110

33 677,40 zł

zgodnie           z umową

6.

INVEST-BIURO Sp. z o. o.

ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów

45 288,60 zł

zgodnie           z umową

7.

HUB-DREW pan Hubert Jamróz

36-122 Dzikowiec 110

32 558,10 zł

zgodnie           z umową

Wybrano ofertę :

Lp.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

    Cena (wartość)

   1

DREW - ART  JMS, pan Stanisław Majka

ul. Długa 10

28 – 200  Staszów

 26 568,00 zł

 

      Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.   

 

Kierownik ZOEASiP w Nisku

                                                                                                                                                                       mgr Alicja Krawiec    

 

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.10.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2014 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Krawiec
Ilość wyświetleń: 1878
01 października 2014 11:39 (Alicja Krawiec) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2014 11:27 (Alicja Krawiec) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)