Przetargi - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej, położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 484268 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku"

Numer ogłoszenia: 480018 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta Nisko” tj. dwa odrębne obiekty: Obiekt I „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Głowackiego w Nisku” Obiekt II „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły w rejonie ulicy Piaskowej i Rzeszowskiej - uzupełnienie II etapu”.

Numer ogłoszenia: 478616 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Nisko i podległych jednostek.

Numer ogłoszenia: 471188 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Wolina” tj. dwa odrębne obiekty: Obiekt I „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina – VII etap realizacji” Obiekt II „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Wolina”

Numer ogłoszenia: 470458 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Zadanie I Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej w Nisku ul. Reymonta- etap I Zadanie II Budowa miejskiej sieci wodociągowej w Nisku na os. Barce- etap VI

Numer ogłoszenia: 456856 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl od km 59 + 609,90 do km 59 + 727,00 położonego w centrum wsi Racławice - etap I

Numer ogłoszenia: 456336 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...