Przetargi - archiwum

Przetarg - Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl od km 59 + 609,90 do km 59 + 727,00 położonego w centrum wsi Racławice - etap I

Numer ogłoszenia: 456336 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

 

Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf, 0,4 MB)

SIWZ i dokumentacja (zip, 1,1 MB)

Dokumentacja techniczna (zip, 16,6 MB)

 

Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem

=============================

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Smoła
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2013 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1139
08 listopada 2013 12:42 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.
08 listopada 2013 12:41 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)