Przetargi - archiwum

Przetarg - Remont drogi gminnej Nr 102505R, ul. Sadowa w Nisku oraz drogi Nr 102508R, ul. Mostowa w Nisku.

Numer ogłoszenia: 59051 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

 

Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf, 0,3 MB)

SIWZ (7z, 0,7 MB)

Dokumentacja techniczna (7z, 16 MB)

Przedmiar (7z, 0,44 MB)

 

Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem

=============================

Wyjaśnienia treści SIWZ (01.04.2014r.)

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Smoła
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2014 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1361
01 kwietnia 2014 14:10 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2014 11:55 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.
20 marca 2014 11:53 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)