Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę odc. sieci gazowej ść. w Nowosielcu

Nisko, dnia 30 sierpnia 2017r. PPB.6733.1.9.2017 OBWIESZCZENIE

O G Ł O S Z E N I E dotyczące form i trybu przyznawania stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz słuchaczy kolegiów na okres od 01.09.2017r. do 30.06.2018r.

Centrum Usług Wspólnych w Nisku informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy składać do dnia 15.09.2017, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15.10.2017r., w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjów oraz Centrum Usług...

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2017/2018

INFORMACJA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DN. 26 LIPCA 2017r. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH Pomoc finansowa może być udzielona uczniom: słabowidzącym,

Protokół z dyskusji publicznej dot. III zmiany studium

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko

W dniach od 01 sierpnia 2017 r. do 14 sierpnia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko”. Więcej informacji pod adresem:

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci gazowej ść w Zarzeczu

Nisko, dnia 1 sierpnia 2017r. PPB.6733.1.8.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta