Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W dniach od 28 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r. prowadzone będą konsultacje projektu...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2017 Na podstawie art. 89 d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświa

obwieszczenie w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców Bednarz Katarzyny albo osoby zarzadzajace majatkiem masy spadkowej -działka nr 297/1 w Kończycach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nisko

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za o

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - marzec 2017r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 28/2017 z dnia 01 marca 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 23 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2017r.

Na podstawie art. 89 d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r , poz. 1943) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza: Podstawową kwotę dotacji obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017r w Gminie Nisko dla: niepublicznych przedszkoli - 7 681,27,-zł niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych...

Informacja o braku uwag do mpzp Centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach wraz z prognozą ONS

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415643, fax (0-15) 8415630 http://www.nisko.pl e-mail: burmistrz@nisko.pl