Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości Gminy Nisko przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 si

ogłoszenie o wyadnej decyzji na rozbudowę sieci gazowej w Wolinie

Nisko, 12 listopada 2015r. PPB.6733.1.25.2015

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO z 9 listopada 2015 r. w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej nieruchomości na trasie gazociągu wysokoprężnego G-300 w Gminie Nisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej