Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OPŁATA ROCZNA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Nisko, 2013-03-05 KOMUNIKAT

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o przygotowywanych zadaniach inwestycyjnych

Nisko, dnia 20 lutego 2013r. RG.7011.2.2.2013.IM. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – zarządca dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Nisko - na podstawie art. 39 ust. 6 a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami), informuję, że przygotowywane jest niżej wymienione zada