Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmodyfikowanego dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP "Nowosielec produkcyjno-usługowy"

PPB.6721.1.6.2017 Nisko, dnia 22.06.2017r. O G Ł O S ZE N I E

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę oświetlenia boiska w Zarzeczu

isko, dnia 9 czerwca 2017r. PPB.6733.11.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Mias