Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy linii energetycznej w Nisku ul.Górka

Nisko, 3 października 2017r. PPB.6733.11.2017 OBWIESZCZENIE

Rozstrzygnięcie II naboru wniosków w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia rozwoju sportu w Gminie i Mieście Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko rozpatrzył wnioski na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu. Wykaz klubów sportowych dofinansowanych w rama

Ogłoszenie o wyniku wyboru partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie ,działanie 9.1.Rozwój edukacji przedszkolnej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakośc edukacji i kompetencji w regionie ,działanie 9.1.Rozwój edukacji przedszkolnej ofertę złożyła...