Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił III otwarty konkurs ofertdla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2017 zadań publicznych, w formie wspierania. Termin składania ofert upływa 27 czerwca 2017r. Oferty...

Ogłoszenie o zmianie wniosku w zakresie budowy sieci gazowej w Nisku etap IV

Nisko, 1 czerwca 2017r. PPB.6733.1.7.2017 OBWIESZCZENIE B

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w Zarzeczu ul.Zielona

Nisko, 19.05.2017r. PPB.6733.1.2.2017 OBWIESZCZENIE Burmi

Informacja o uchwaleniu mpzp Centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach

PPB.6721.1. 36. 2015 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla oświetlenia boiska w Zarzeczu

Nisko, dnia 9.05.2017r. PPB.6733.1.1.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko