Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

obwieszczenie w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej po Podgórskiej Helenie ( Władysław, Antonina) z domu SUS

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej ść w Zarzeczu

Nisko, 10 lipca 2017r. PPB.6733.1.8.2017 OBWIESZCZENIE

Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych w niższej kwocie niż przez nie wnioskowana przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kalkulacja przewidywanych kosztów...