Gmina i Miasto Nisko

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych - luty 2019

Komunikaty

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

czytaj więcej o Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych - luty 2019 »

Nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu - styczeń 2019

Komunikaty

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 15.01.2019r. do dnia 04.02.2019r. kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2018.1263 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej...

czytaj więcej o Nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu - styczeń 2019 »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – październik 2018

Komunikaty

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) i Zarządzenia Nr 128/2018 z dnia 24 września 2018r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 11 października 2018 r do 2 listopada 2018r....

czytaj więcej o Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – październik 2018 »

Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 - sierpień 2018

Komunikaty

Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 – sierpień 2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

czytaj więcej o Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 - sierpień 2018 »

II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - 2018

Komunikaty

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 zadań publicznych, w formie wspierania. Termin...

czytaj więcej o II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - 2018 »

Nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu

Komunikaty

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 30.01.2018r. do dnia 16.02.2018r.kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2017.1463 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej...

czytaj więcej o Nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu »

Realizacja: IDcom.pl