Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 21.01.2020r. do dnia 04.02.2020r. kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2019.1468 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. W celu uzyskania...

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci energetycznej w Nisku ul.Polna

Nisko, 17.01.2020 r. PPB.6733.1.46.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach w 2020r. w Gminie Nisko

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach w 2020r w Gminie Nisko Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowani

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci SN15 w Nisku

Nisko, dnia 8 stycznia 2020r. PPB.6733.1.5.2019 OBWIESZCZENIE