Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty (2016) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Racławicach

Komunikaty

Nisko, 30 grudnia 2016r. PPB.6733.1.40.2016 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23, z późn.zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Racławicach »

ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotyczącego rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej w Nisku- ul. Modrzewiowa

Komunikaty

Nisko, 23.12.2016r. PPB.6733.1.43.2016.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia...

czytaj więcej o ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotyczącego rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej w Nisku- ul. Modrzewiowa »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci gazowej Racławice ul. Polna

Komunikaty

Nisko, 21.12 2016r. PPB.6733.1.42.2016 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz.23), w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci gazowej Racławice ul. Polna »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci gazowej Racławice ul. Nowowiejska

Komunikaty

Nisko, 21.12 2016r. PPB.6733.1.41.2016 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz.23), w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci gazowej Racławice ul. Nowowiejska »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE" W Racławicach

Komunikaty

PPB.6721.1.27.2015 21.12.2016r O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nisku p.n. „Centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach”...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE" W Racławicach »

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul.Podleśnej w Nisku

Komunikaty

Nisko, 21 grudnia 2016r. PPB.6733.1.39.2016 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016. 23, z późn. zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul.Podleśnej w Nisku »

I otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Komunikaty

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił I otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2017...

czytaj więcej o I otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych »

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul.Dębinki w Nisku

Komunikaty

Nisko, 19 grudnia 2016r. PPB.6733.1.37.2016 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016. 23, z późn. zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul.Dębinki w Nisku »

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mostowej

Komunikaty

Nisko, 9 grudnia 2016r. PPB.6733.1.38.2016 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016. 23, z późn. zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mostowej »

Realizacja: IDcom.pl