Przetargi - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.32.2018: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nisko" Dokumentacja do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.31.2018: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy zbiorniku wodnym na osiedlu Podwolina w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy zbiorniku wodnym na osiedlu Podwolina w Nisku. Do

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.29.2018: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej dla projektu: „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Nisko” dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, nr umowy RPPK.04.02.00-18-0002/17-00 z dnia 15-02-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej dla projektu: „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Nisko” dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, nr umowy RPPK.04.02.00-18-0002/17-00 z dnia 15-02-2018 Informacja do pobrania pniżej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.25.2018 pn: Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.28.2018 – „Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku"

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.27.2018 – "Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko - etap II”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko - etap II.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.30.2018: Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku" - zamówienie powtórzone