Przetargi - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości 26.06.2018r.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.24.2018: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III”

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.20.2018 „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na Filię Biblioteczna w Nowosielcu”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na Filię Biblioteczna w Nowosielcu”

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.23.2018: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 969 185 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 969 185 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i M

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.22.2018 Remont drogi gminnej nr 102569R ul. Piaskowa w km 0+008,95 – 0+302,68 w Wolinie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont drogi gminnej nr 102569R ul. Piaskowa w km 0+008,95 – 0+302,68 w Wolinie wraz z budową sie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.14.2018 pn: „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Nisko - w ramach projektu pn: „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Nisko”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Nisko - w ramach projektu pn: „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odp

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: ZP.271.18.2018 „Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli wraz z robotami towarzyszącymi”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli wraz z robotami towarzyszącymi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.21.2018: „Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku” - postępowanie ogłoszone po raz drugi

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.19.2018 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II”

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.18.2018 „Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli wraz z robotami towarzyszącymi”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: „Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli wraz z robotami towarzyszącymi”