Przetargi - archiwum

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej dla projektu: „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Nisko” dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, nr umowy RPPK.04.02.00-18-0002/17-00 z dnia 15-02-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej dla projektu: „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Nisko” dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, nr umowy RPPK.04.02.00-18-0002/17-00 z dnia 15-02-2018

Informacja do pobrania pniżej.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2018 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Słoboda
Ilość wyświetleń: 644
25 czerwca 2018 14:45 (Michał Farion) - Opublikowanie dokumentu.
25 czerwca 2018 13:39 (Michał Farion) - Ukrycie dokumentu.
25 czerwca 2018 13:37 (Łukasz Słoboda) - Opublikowanie dokumentu.