Przetargi - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.27.2018: „Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko - etap II”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko - etap II Część 1: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na Placu Polskiego Sierpnia w Nisku – Podwolinie.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.26.2018: „Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku". - zamówienie powtórzone.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.21.2018 pn: „Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: „Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku”

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.22.2018 Remont drogi gminnej nr 102569R ul. Piaskowa w km 0+008,95 – 0+302,68 w Wolinie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Remont drogi gminnej nr 102569R ul. Piaskowa w km 0+008,95 – 0+302,68 w Wolinie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.21.2018 „Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku"

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku".

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: ZP.271.20.2018 „Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego w 2018 roku”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego w 2018 roku.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.23.2018 pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 969 185,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 969 185,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.25.2018: „Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku” Część 1 „Zakres robót z branży sanitarnej”

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.20.2018 Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego w 2018 roku”

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego w 2018 roku”.