Przetargi - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.35.2018 Budowa Otwartych Stref Aktywności przy zbiorniku wodnym na osiedlu Podwolina w Nisku.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy zbiorniku wodnym na osiedlu Podwolina w Nisku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.32.2018 pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.36.2018: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1w Nisku. Zadanie 1: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w ramach projektu pn.: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 oraz elementów lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i PSP nr 5 w Nisku. Zadanie 2: Budowa dwuoddziałowego przedszkola przy PSP nr 1 w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1w Nisku. Zadanie 1: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w ramach projektu pn.: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 oraz elementów lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i PSP nr 5 w Nisku. Zadanie 2: Budowa dwuoddziałowego przedszkola przy PSP nr 1 w Nisku.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.33.2018 pn: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w Nisku. Zadanie 1: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w ramach projektu pn.: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 oraz elementów lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i PSP nr 5 w Nisku. Zadanie 2: Budowa dwuoddziałowego przedszkola przy PSP nr 1 w Nisku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w Nisku. Zadanie 1: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w ramach projektu pn.: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 oraz elementów lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i PSP nr 5 w Nisku. Zadanie 2: Budowa dwuoddziałowego przedszkola pr

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego Nr ZP.271.1.28.2018 „Dostosowanie istniejących pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu do potrzeb Przedszkola w Zarzeczu”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zapytaniu ofertowym pn: Dostosowanie istniejących pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu do potrzeb Przedszkola w Zarzeczu

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.33.2018 Budowa hali sportowej przy PSP nr 1w Nisku. Zadanie 1: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w ramach projektu pn.: ,,Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 oraz elementów lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i PSP nr 5 w Nisku. Zadanie 2: Budowa dwuoddziałowego przedszkola przy PSP nr 1 w Nisku.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w Nisku. Zadanie 1: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w ramach projektu pn.: ,,Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 oraz elementów lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i PSP nr 5 w Nisku. Zadanie 2: Budowa dwuoddział

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.34.2018 pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli wraz z robotami towarzyszącymi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli wraz z robotami towarzyszącymi.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: ZP.271.29.2018 „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: "Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV".

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.35.2017: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy zbiorniku wodnym na osiedlu Podwolina w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieogranicoznego pn: "Budowa Otwartych Stref Aktywności przy zbiorniku wodnym na osiedlu Podwolina w Nisku".

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.28.2018 Dostosowanie istniejących pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu do potrzeb Przedszkola w Zarzeczu

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Dostosowanie istniejących pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu do potrzeb Przedszkola w Zarzeczu.