Przetargi - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie tablicy informacyjno/pamiątkowej dla projektu: „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Nisko” dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, nr umowy RPPK.04.02.00-18-0002/17-00 z dnia 15-02-2018

Gmina i Miasto Nisko, z godnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równoważności 30 000 euro. Treść...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.26.2018 pn: „Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: "Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.24.2018 pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III w

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.23.2018 pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 969 185,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 969 185,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.26.2018 Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.28.2018: Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku. Dokumentacja do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.25.2018 pn: „Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku” w

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.24.2018 „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III”

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.25.2018 „Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: „Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.22.2018 pn: „Remont drogi gminnej nr 102569R ul. Piaskowa w km 0+008,95 – 0+302,68 w Wolinie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont drogi gminnej nr 102569R ul. Piaskowa w km 0+008,95 – 0+302,68 w Wolinie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej.