Przetargi - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania: ZP.271.17.2018 „Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: „Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku”

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.20.2018: „Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego w 2018 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego w 2018 roku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.13.2018 pn: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Nisku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w: - Części I: Rozbudowa odcinka drogi publicznej - ul. Jana w Nisku wraz z bu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: ZP.271.12.2018 „Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego w 2018 roku”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego w 2018 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.18.2018: „„Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli wraz z robotami towarzyszącymi””

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV - w ramach projektu Mobilny MO

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.14.2018 Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Nisko - w ramach projektu pn: „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Nisko”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Nisko - w ramach projektu pn: „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dl

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania: ZP.271.15.2018 „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II”. w