Przetargi - archiwum

Przetarg – Rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych i Domu Kultury w Zarzeczu oraz zagospodarowanie centrum miejscowości – II część - dostawa wyposażenia

Numer ogłoszenia: 105659 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (pd, 445 kB)

Dokumentacja przetargowa oraz SIWZ (zip, 0,7 MB)

Dokumentacja techniczna (zip, 0,2 MB)


Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Duda-Wermińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2013 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1428
10 czerwca 2013 13:44 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu.
10 czerwca 2013 13:43 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu.
10 czerwca 2013 13:37 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu.