Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert: Renowacja rowu melioracyjnego obok wysypiska śmieci w Nisku, na odcinku od ogródków działkowych do torów kolejowych

Zaproszenie do składania ofert na zadanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn: Renowacja rowu melioracyjnego obok wysypiska śmieci w Nisku, na odcinku od ogródków działkowych do torów kolejowych

Zaproszenie do składania ofert: Renowacja rowu melioracyjnego „Cieśliczka” na Osiedlu Warchoły w Nisku

Zaproszenie do składania ofert na zadanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn: Renowacja rowu melioracyjnego „Cieśliczka” na Osiedlu Warchoły w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu na: Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III. Dokumentacja do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę Sali Gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej Sali gimnastycznej – I część - Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Zarzeczu z łącznikiem oraz przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę Sali Gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej Sali gimnastycznej – I część - Bu

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.45.2016: Przebudowa drogi gminnej nr 102620R ul. Stara w km 0+346,36 – 0+940,00 wraz z przebudową przepustów w km 0+405, 0+569, 0+770 w Zarzeczu

Inormacja z otwarcia ofert postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 102620R ul. Stara w km 0+346,36 – 0+940,00 wraz z przebudową przepustów w km 0+405, 0+569, 0+770 w Zarzeczu.

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko. *************************************************************

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont odcinków dróg gminnych: ul. Nowej Bocznej w Nisku i ul. Hawryły w Zarzeczu

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Remont odcinków dróg gminnych: ul. Nowej Bocznej w Nisku i ul. Hawryły w Zarzeczu.

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.I. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym” II. „Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: I. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym” w tym zadania: Zad