Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.28.2017 pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.27.2017 pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.31.2017 – „Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.24.2017 pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II w Części 7

Zawiadomienie o unieważnnieniu postępowania w Części 7 postępowania pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.24.2017 pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II”. Część: 1,2,3,4,5,6.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II w części:1, 2, 3, 4, 5, 6.

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.37.2017 Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcy

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.35.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul.Głowackiego w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Głowackiego w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.22.2017 pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.32.2017: Zmiana konstrukcji dachu na budynku usługowym w Zarzeczu

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Zmiana konstrukcji dachu na budynku usługowym w Zarzeczu. Termin składania ofert: 19.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.25.2017 Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół w Nowosielcu

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół w Nowosielcu.