Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.49.2017 pn: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.47.2017 pn: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Zapytanie ofertowe - na wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej dla projektu pn.”Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”

Zamawiający - Gmina i Miasto Nisko, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 30 000 euro, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. ,poz. 2164 z późn.zm.) na wykonanie i montaż...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.54.2017 Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku

Informacja z otwarcia ofert z postepowania pn: Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.55.2017: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi

Ogłoszenie nr 601976-N-2017 z dnia 2017-10-13 r. Gmina Nisko: Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.51.2017 Przebudowa dróg gminnych w msc. Wolina

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn. Przebudowa dróg gminnych w msc. Wolina.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.46.2017 pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ms. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ms. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.54.2017: Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.47.2017 Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko.