Komunikaty

Ogłoszenie o wyniku wyboru partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie ,działanie 9.1.Rozwój edukacji przedszkolnej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora  finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX  Jakośc edukacji i kompetencji w regionie ,działanie 9.1.Rozwój edukacji przedszkolnej ofertę złożyła następująca firma:

  1.  HCP Consulting Hubert Czub z siedzibą 39-400 Tarnobrzeg, ul. Konfederacji Dzikowskiej 7/57.

Oferta spełnia wymagania formalne.

Ocena merytoryczna oferty została przeprowadzona komisyjnie w dniu 14 września 2017r zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

  1. Z uwagi na wysoką ocenę złożonej oferty i zaproponowany zakres działań w ramach projektu, firma HCP Consulting Hubert Czub z siedzibą 39-400 Tarnobrzeg , ul. Konfederacji Dzikowskiej 7/57 została wybrana do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakośc edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1.Rozwój edukacji przedszkolnej.

 

 

Alicja Krawiec

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych w Nisku

 

 

Nisko, dnia 14.09.2017r.

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Centrum Usług Wspólnych w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2017 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1333
15 września 2017 11:59 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)