Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Budowa i remont ogrodzeń obiektów Gminy i Miasta Nisko.

Numer ogłoszenia: 208508 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zbiornika wodnego w Nisku na osiedlu Podwolina.

Numer ogłoszenia: 208448 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przetarg - Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej, położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Numer ogłoszenia: 195916 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Przetarg - Remont drogi gminnej nr 102547R, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w km 0+000-0+622 wraz z remontem sieci kanalizacji sanitarnej o długości 934m w Nisku.

Numer ogłoszenia: 187322 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: