Przetargi - archiwum (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.32.2019 pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV.

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.43.2019 „Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby nowoutworzonego Przedszkola w Nowosielcu”

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby nowoutworzonego Przedszkola w Nowosielcu.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.33.2019 „Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krętej w Nisku”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krętej w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.30.2019 pn: „Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku w ramach projektu pn: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno - funkcjonalnej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku w ramach projektu pn: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno - funkcjonalnej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.31.2019 pn: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.22.2019 pn: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.32.2019 „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV"

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.30.2019Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.33.2019: Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krętej w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego pn: Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krętej w Nisku Dokumentacja do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.27.2019 pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nisko”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nisko