Przetargi - archiwum (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.27.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nisko

Informacje z otwarcia ofert z postępowania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nisko".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.3.2019 pn: Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku, w tym: Zadanie 1 – Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej, Zadanie 2 – Pielęgnacja gwarancyjna i pielęgnacja bieżąca szaty roślinnej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku, w tym: Zadanie 1 – Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej,

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.30.2019: „Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku w ramach projektu pn: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno - funkcjonalnej”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku w ramach projektu pn: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obsza

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.26.2019 Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.31.2019: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko Dokumentacja

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.25.2019 pn: Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: "Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.28.2019: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr ewid. 1958 położonej w miejscowości Zarzecze.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr ewid. 1958 położonej w miejscowości Zarzecze.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.29.2019: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Słowackiego i ul. Sportowej w Nisku”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Słowackiego i ul. Sportowej w Nisku".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.25.2019: Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.27.2019: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nisko"