Przetargi - archiwum (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.34.2019 Wycinka drzew na mieniu gminnym 2019

Zapytanie ofertowe na zadanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn: "Wycinka drzew na mieniu gminnym 2019"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.29.2019 pn: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Słowackiego i ul. Sportowej w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Słowackiego i ul. Sportowej w Nisku

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.22.2019 „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.28.2019 pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr ewid. 1958 położonej w miejscowości Zarzecze”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr ewid. 1958 położonej w miejscowości Zarzecze"

Przetarg – „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) do dnia 15.07.2019 r. do godz. 11:30. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.07.2019 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20. Otwarcie ofert...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.26.2019 „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.31.2019 Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.28.2019 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr ewid. 1958 położonej w miejscowości Zarzecze

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr ewid. 1958 położonej w miejscowości Zarzecze

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.29.2019 Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Słowackiego i ul. Sportowej w Nisku

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Słowackiego i ul. Sportowej w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.24.2019 „Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu"