Przetargi - archiwum (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.43.2019 „Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2020”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.42.2019: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.41.2019 pn: „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.40.2019 „Zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.39.2019 pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku – etap I.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku – etap I.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.41.2019 Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.41.2019: „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.39.2019: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku – etap I

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku – etap I