Przetargi - archiwum (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.38.2019: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.34.2019: Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony na osiedlu Moskale w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony na osiedlu Moskale w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.40.2019: „Zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degr

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.37.2019 pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0+008,50 do km 0+196,50”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km +008,50 do km 0+196,50".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.38.2019 Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi".

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.39.2019: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku- etap I”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku- etap I".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.37.2019 Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0+008,50 do km 0+196,50

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0+008,50 do km 0+196,50

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania: ZP.271.36.2019 „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze ”.

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze ”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.272.44.2019: "Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby nowoutworzonego Przedszkola w Nowosielcu"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej dla postępowania "Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby nowoutworzonego Przedszkola w Nowosielcu"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.272.33.2019: "Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kretej w Nisku"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą "Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kretej w Nisku"