Przetargi - archiwum (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.45.2019 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.43.2019 „Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2020”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2020"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.46.2019 „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko ulica Zasanie"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko ulica Zasanie

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.45.2019 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.44.2019 „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.42.2019 „Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.43.2019 „Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2020”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.40.2019 „Zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej