Przetargi - archiwum (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.34.2019 „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzowny na osiedlu Moskale w Nisku”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzowny na osiedlu Moskale w Nisku”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: Wykonanie 4 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Mobilny MOF Stalowej Woli”

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W imieniu Gminy i Miasta Nisko, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: Wykonanie 4 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Mobilny

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2019: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi. INFORMACJA

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.37.2019: Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0+008,50 do km 0+196,50.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0+008,50 do km 0+196,50.

Zapytanie Ofertowe na Wykonanie tablic pamiątkowych (4 szt.) dla projektu pn. „Mobilny MOF Stalowej Woli”

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający – Gmina i Miasto Nisko, z godnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równoważności...

Powiadomienie o uniewaznieniu zapytania ofertowego: ZP.271.43.2019 „Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby nowoutworzonego Przedszkola w Nowosielcu”

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: "Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby nowoutworzonego Przedszkola w Nowosielcu".

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.44.2019 Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby nowoutworzonego Przedszkola w Nowosielcu

Zapytanie ofertowe na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego pn: "Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby nowoutworzonego Przedszkola w Nowosielcu".

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.36.2019: Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.34.2019: Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony na osiedlu Moskale w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony na osiedlu Moskale w Nisku.