Przetargi - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.46.2018: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieogranicoznego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.45.2018: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.43.2018 pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap VI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap VI. w Części 3 „Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. ewid. 4028/20, 4015/7, 4028/7, 4039/7, 4037/6 w Nisku”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.42.2018 pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.41.2018 pn: Remont drogi gminnej ul. Moniuszki w Nisku i Remont drogi gminnej ul. Kopernika w miejscowości Zarzecze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Remont drogi gminnej ul. Moniuszki w Nisku i Remont drogi gminnej ul. Kopernika w miejscowości Zarzecze"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.44.2018: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap VII

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap VII.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.40.2018 pn: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NISKO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów GMINY NISKO”

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.42.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169".

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.43.2018 pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap VI

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: "Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap VI" w

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.43.2018 „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap VI”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap VI”.