Przetargi - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.46.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.47.2018 pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019 - Część 5 i Część 6

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019”

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.49.2018: Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2019".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.47.2018 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019".

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.44.2018 pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap VII

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap VII”

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.45.2018 Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych".

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.48.2018: „Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2019”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2019”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.47.2018: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019”