Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.66.2017: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz dróg poprzecznych wraz z budową oświetlenia drogowego

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz dróg poprzecznych wraz z budową o

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.62.2017 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018.

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018. - zamówienie powtórzone

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.60.2017 Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.53.2017 pn: „Opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 od km 58+900 do km 59+700 na odcinku Nisko – Racławice”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 od km 58+900 do km 59+700 na odcinku Nisko – Racławice”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.64.2017: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.63.2017: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko. Dokumenty do pobrani

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.52.2017 pn: Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – cz. II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – cz. II w

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.62.2017: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018” UWAGA. - Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na dwie Części zamówienia. Jednemu Wykonawcy może zostać udzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.55.2017 pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018.” - Część II: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina i Nowa Wieś,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018.” - Część II: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina i Nowa Wieś,