Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.40.2017 pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.40.2017 „Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Nisku przy ulicy Zasanie"

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: „Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Nisku przy ulicy Zasanie”.

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.32.2017 na: Remont i doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wolinie, gm. Nisko.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Remont i doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wolinie, gm. Nisko. Termin składania ofert: 01.09.2017r. godz. 14:00

Informacja z otwarcia ofert: ZP.271.40.2017 pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie tablic informacyjnych (4 szt.) dla projektu pn. „Mobilny MOF Stalowej Woli”

Gmina i Miasto Nisko, z godnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równoważności 30 000 euro. Treść...

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.31.2017 na: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”

Zapytanie ofertowe na zadania pn: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”.

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.30.2017 na: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z wykorzystaniem metody eksperymentu w dydaktyce w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”

Zapytanie ofertowe pn: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z wykorzystaniem metody eksperymentu w dydaktyce w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.44.2017: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach. (postępowanie zamieszczone przez Zamawiającego po raz II)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.39.2017 pn: Remont drogi gminnej nr 102615R ul. Szopena w km 0+000 – 0+200 w Zarzeczu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: Remont drogi gminnej nr 102615R ul. Szopena w km 0+000 – 0+200 w Zarzeczu.