Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.38.2017 pn: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: "Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi"

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.29.2017 "Konserwacja rowów wokół zbiornika małej retencji na Osiedlu Podwolina i na Osiedlu Malce"

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Konserwacja rowów wokół zbiornika małej retencji na Osiedlu Podwolina i na Osiedlu Malce. Termin składania ofert: 30.08.2017 r. godz: 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.43.2017: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap II.” Termin składania ofert: 01.09.2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.42.2017: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap I.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.33.2017 Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.41.2017: Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieogranczonego pn: Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle. Załączniki do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.39.2017 – „Remont drogi gminnej nr 102615R ul. Szopena w km 0+000 – 0+200 w Zarzeczu”

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: „Remont drogi gminnej nr 102615R ul. Szopena w km 0+000 – 0+200 w Zarzeczu”

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.36.2017 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych: ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku.”

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych: ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku.”

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.40.2017: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko. Załącznikami do niniejszego postępowania są:

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego Nr ZP.271.1.27.2017 „Wycinka drzew na mieniu gminnym”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pn: „Wycinka drzew na mieniu gminnym”