Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.61.2017: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie i w Nowej Wsi

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie i w Nowej Wsi.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.60.2017: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.57.2017 pn: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.56.2017 „Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: „Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.51.2017 pn: Przebudowa dróg gminnych w msc. Wolina

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Przebudowa dróg gminnych w msc. Wolina.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego Nr ZP.271.1.37.2017 „Remont chodnika położonego na działkach gminnych nr ewid. 1534/5, 1542/10, 1542/5 przy ul. Wańkowicza w Nisku”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn: Remont chodnika położonego na działkach gminnych nr ewid. 1534/5, 1542/10, 1542/5 przy ul. Wańkowicza w Nisku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.50.2017 pn: Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.48.2017 pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.57.2017 Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.