Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.46.2017 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ms. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ms. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.51.2017: Przebudowa dróg gminnych w msc. Wolina

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa dróg gminnych w msc. Wolina.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.44.2017 pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.50.2017: Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.43.2017 pn: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap II.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap II”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.30.2017 pn: Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Nisku przy ulicy Zasanie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Nisku przy ulicy Zasanie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.42.2017 pn: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap I.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap I.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.49.2017: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko.