Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.71.2017 Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno – przyrodniczej.

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali&n

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.70.2017 Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji.

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.65.2017 pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 18 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 18 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wi

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.63.2017 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.61.2017 pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie i w Nowej Wsi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie i w Nowej Wsi.

Drugie ogłoszenie o sprzedaży drewna

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza drugą licytację drewna użytkowego z gatunku dąb szypułkowy , pozyskanego w czasie likwidacji wiatrołomów i wywrotów w Parku Miejskim w Nisku. Oferta przeznaczona jest dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą. W tabeli zostało przedstawione 10 sztuk szt. drewna...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.66.2017 pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz dróg poprzecznych wraz z budową oświetlenia drogowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz dróg poprzecznych wraz z budową oświetlenia drogowego.

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.41.2017 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. INFORMACJA

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ZP.271.68.2017 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie art.67 ust.1 pkt 12 Ustawy Pzp pn: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko.